Aktuelno

11.08.2011. OBAVEŠTENJE - Prijavljivanje kandidata za popisivače

O B A V E Š T E NJ E

Prijavljivanje kandidata za popisivače, za popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011. godine, vršiće se u periodu od 15. do 19. avgusta 2011.g.i to na sledećim mestima:

1. Bogatić- Opštinska uprava- šalter sala
2. MK Klenje za područje naseljenih mesta Klenje i Očage
3. MK Badovinci za područje naseljenog mesta Badovinc
4. MK Salaš Crnobarski za područje naseljenog mesta Salaš Crnobarski
5. MK Crna Bara – za naseljeno mesto Crna Bara
6. MK Glogovac – za naseljena mesta Glogovac i Sovljak
7. MK Banovo Polje, za naseljeno mesto Banovo Polje
8. MK Glušci i MK Metković – za naseljena mesta Glušci i MZ Metković
9. MK Uzveće – za naseljeno mesto Uzveće
10. MK Belotić – za naseljeno mesto Belotić
11. MK Dublje - za naseljeno mesto Dublje

Prijavljivanje kandidata, odnosno popisivača, na svim punktovima je u vremenu od 08 do 13 časova.

Prijavljivanje kandidata je isključivo lično i samo na jednom punktu. Potrebno je sa sobom poneti ličnu kartu ili pasoš i hemijsku olovku. Ukoliko se ustanovi da su se kandidati prijavili na više punktova, biće automatski eliminisani.

U Bogatiću, 11. 08. 2011.

POPISNA KOMISIJA ZA TERITORIJU OPŠTINE BOGATIĆ:

1. Siniša Mašić
2. Olivera Maštrapović
3. Dejan Jocković

VRH