Aktuelno

08.08.2011. Obaveštenje - Preliminarna lista opštinskih instruktora

OBAVEŠTENJE

Popisna komisija za teritoriju Opštine Bogatić na sednici održanoj dana 08.08.2011.godine utvrdila je preliminarnu listu opštinskih instruktora za popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2011.godine.
Kandidati sa preliminarne liste, od broja 1 pa do 18, treba da popisnoj komisiji podnesu na uvid sledeća dokumenta:

  • ličnu kartu ili pasoš
  • diplomu, kopiju diplome ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi ( studenti kojima diploma trenutno nije dostupna mogu da podnesu na uvid overen indeks odnosno potvrdu o upisanom semestru u 2011.godini),
  • uverenje da je lice na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (samo nezaposleni kandidati),
  • uverenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica (ovo urerenje kandidati mogu da prilože i naknadno-pre početka obuke),

Dokumenta se stavljaju na uvid u zgradi Opštine Bogatić ul. Mike Vitomirovića br.1 kancelarija br.45, u vremenu od 11 do 13 časova (utorak, 09.08.2011.g.) i od 10 do 12 časova (sreda 10.08.2011.g.).

Odmah po isteku roka za stavljanje na uvid dokumenata, biće istaknuta lista opštinskih instruktora, na koju je dozvoljena žalba ovoj popisnoj komisiji u roku od 24 časa od njenog isticanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave.

Po isteku roka za žalbu, odnosno rešavanja po njoj utvrÄ‘uje se konačan spisak kandidata za opštinske instruktore, koji se dostavlja Republičkom zavodu za statistiku.

NAPOMENA: Preliminarna lista je u prilogu.

U Bogatiću, 08.08.2011.g.

POPISNA KOMISIJA
ZA TERITORIJU OPŠTINE BOGATIĆ

Документи
VRH