Aktuelno

11.10.2011. Prijem materijala u popisnoj komisiji

Prijem materijala u popisnoj komisiji Opštinski/gradski instruktori predaju popisnoj komisiji materijal svih svojih popisivaèa (sukcesivno ili sve zajedno): - kutije s ispravno popunjenim obrascima (Kontrolnik, P-2 i P-1); - skice i opise; - prazne i poništene obrasce (P1, P-2, P-3, P-11); - legitimacije i ovlašæenja (za popisivaèe i svoju legitimaciju i ovlašæenje); - popunjene obrasce P-10, P-12, P-15; - finansijski obrazac Radni list instruktora (sa potpisima svih popisivaèa). Dostavljanje materijala RZS-u Materijal se pakuje i šalje RZS-u (nadležnom podruènom odeljenju) tek nakon unosa prvih rezultata popisa (web aplikacija za unos obrasca P-9). Prvi rezultati moæi æe da se unose posle 18. oktobra (kada se završi faza naknadnog popisivanja od 16. do 18. oktobra i kada se u Kontrolnicima isprave podaci - ako je neko popisan naknadno). Popisnim komisijama æe biti dostavljen link za ulaz u aplikaciju i kratko uputstvo. Nadležnom podruènom odeljenju RZS-a dostavljaju se: - kutije sa ispravno popunjenim osnovnim obrascima (P-1, P-2 i P-3) za sve popisne krugove; - skice i opisi svih SK i PK spakovane u registratore (u kojima su skice i opisi dobijeni); - posebno spakovani svi poništeni osnovni popisni obrasci (P-1, P-2, P-3); - posebno spakovani svi prazni (neupotrebljeni) osnovni popisni obrasci (P-1, P-2, P-3); - obrazac P-8 (popunjen); - obrasci P-10, P-12 i P-15 koje su popunili svi opštinski/instruktori Ostali materjal (sveske, olovke, fascikle, uputstva...) ne treba vraæati RZS-u. Legitimacije, ovlašæenja i neupotrebljene obrasce P-11 treba uništiti.

VRH