4. Apr. 2020 Контакт центар владе Републике Србије

Контакт центар владе Републике Србије
Контакт центар владе Републике Србије

Поштовани,

Влада Републике Србије формирала је контакт центар Републичких инспекција како би грађани били у прилици да на јединственом месту упуте све пријаве, представке и притужбе које се односе на неправилности и поступања привредних субјеката и других лица у условима ванредне ситуације.

Контакт центар је на услузи грађанима непрекидно, а у периоду од 09 до 16 часова радним данима, грађани могу разговарати са оператерима контакт центра, ок се ван тог периода могу оставити све пријаве и представке преко говорног аутомата.

Контакт центар је јединствено место на којем се прикупљају све пријаве и представке, као и притужбе на рад службених лица републичких инспекција, где се након класификације и обраде, прослеђују надлежним инспекцијским органима, ради координисаног поступања инспекције у најкраћем могућем року. О исходу сваке пријаве и представке, грађани се обавештавају телефоном или електронском поштом, у законском року. На тај начин, све инспекцијске службе су обједињене на једном месту, што значајно скраћује време које грађанин може да изгуби.

Грађани могу упутити све своје пријаве, представке и притужбе:

Овај пројекат је једна од мера Владе Републике Србије у борби против сиве економије и бројних неправилности у условима ванредног стања, као и успостављања модерног сервиса за грађане, ради што бољег информисања јавности.

VRH