Lokalna samouprava

Наручивање докумената путем интернета

Поштовани, у прилици сте да користите услужни сервис Општине Богатић, уколико желите доставу извода из матичних књига рођених, венчаних, умрлих и уверења из књиге држављана на кућну адресу.

Једноставним кликом миша на понуђене опције отвара се интернет страница са формуларом којег треба попунити у целости.

Накнаде:

1. Издавање извода из МКР, МКВ, МКУ на домаћем обрасцу::

 • Републичка административна такса
  Буџет Републике Србије ... 420.00 динара
  жиро рачун: 840-742221843-57
  позив на број: 97 26 – 024
 • Општ. накнада​
  Буџет општине Богатић ... 275.00 динара
  жиро рачун: 840 - 742351843 - 94
  позив на број: 97 26 - 024

2. Издавање извода из МКР, МКВ, МКУ на међународном обрасцу

 • Републичка административна такса
  Буџет Републике Србије ... 690.00 динара
  жиро рачун: 840-742221843-57
  позив на број: 97 26 – 024
 • Општ. накнада
  Буџет општине Богатић ... 1315.00 динара
  жиро рачун: 840 - 742351843 - 94
  позив на број: 97 26 - 024

 3. Издавање уверења о држављанству:

 • Републичка административна такса
  Буџет Републике Србије ... 740.00 динара
  жиро рачун: 840-742221843-57
  позив на број: 97 26 – 024
 • Општ. накнада
  Буџет општине Богатић ... 245.00 динара
  жиро рачун: 840 - 742351843 - 94
  позив на број: 97 26 - 024

Напомена: Уверења о држављанству из других градова и општина не могу се добити преко Општине Богатић

Изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих грађани могу извадити у општини Богатић и Месној канцеларији Дубље и за подручја следећих градова:

 • Алексинац
 • Апатин
 • Аранђеловац
 • Баточина
 • Бачка Топола
 • Београд
 • Ваљево
 • Власотинце
 • Врање
 • Горњи Милановац
 • Деспотовац
 • Жабаљ
 • Жагубица
 • Кикинда
 • Ковачица
 • Крагујевац
 • Крупањ
 • Кучево
 • Чачак
 • Лајковац
 • Лесковац
 • Лозница
 • Нова Варош
 • Нови Бечеј
 • Нови Сад
 • Панчево
 • Пландиште
 • Пожаревац
 • Пријепоље
 • Прокупље
 • Рача
 • Рашка
 • Свилајнац
 • Сврљиг
 • Смедерево
 • Сремски Карловци
 • Темерин
 • Ужице
VRH