Lokalna samouprava

Проверите бирачки списак

Проверу уписа у бирачки списак можете извршити на адреси: http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal 

Уколико имате примедби на добијена обавештења, обратите се референтима за вођење бирачког списка у Општинској управи, непосредно на шалтеру управе или на телефон 015 / 7413 - 018

VRH