Lokalna samouprava

Помоћник председника општине - Матија Миловановић

Помоћник председника општине - Матија Миловановић
Помоћник председника општине - Матија Миловановић

Надлежности: 

Помоћници председника општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој општине у областима за које су постављени и које им наложи председник општине.

Помоћнике председника општине поставља и разрешава председник општине.

Матија Миловановић

Рођен је 17. новембра 1982. године у Карловцу, Република Хрватска. Oсновну школу „Лаза К. Лазаревић“ завршио је у Клењу, а „Мачванску средњу школу“ у Богатићу. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Новом Саду, а завршио је мастер академске студије права, као и мастер академске студије политикологије на смеру међународни односи и дипломатија.

Адвокатски приправник у адвокатској канцеларији „Петров“ у Сремској Митровици. У општини Богатић обављао је неколико значајних јавних функција. Био је члан Општинског већа општине Богатић од јула 2013. до јула 2014. године. На месту директора Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић“ се налазио од јула месеца 2014. до краја 2016. године. Председник Управног одбора Дома здравља у Богатићу од октобра 2017. до новембра 2018. године. Од 2018. године до данас се налази на месту помоћника председника општине Богатић за област организације локалне самоуправе, образовања, спорта и културе, комуналне инфраструктуре, социјална питања и питања младих.

Говори енглески језик и служи се шпанским.

Ожењен, отац једног детета. Члан је Српске напредне странке од њеног оснивања.

VRH