Lokalna samouprava

Заменик председника Скупштине општине - Драган Аћимовић

Заменик председника Скупштине општине - Драган Аћимовић
Заменик председника Скупштине општине - Драган Аћимовић

Председник Скупштине општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника Скупштине општине бира се на исти начин као и председник Скупштине општине. Заменику председника Скупштине општине престаје мандат пре истека времена на које је изабран под истим условима као председнику Скупштине општине.

Заменик председника Скупштине општине може да буде на сталном раду у oпштини.

Драган Аћимовић

Драган Аћимовић из Бановог Поља рођен je 03. септембра 1976. године у Шапцу. Успешан је приватни предузетник, ожењен и отац двоје деце. Дугогодишњи председник Општинског одбора Српске радикалне странке у Богатићу. У периоду од 2008. до 2012. године био је посланик у Народној скупштини Републике Србије. У неколико мандата одборник у Скупштини општине Богатић, а од 2008. до 2010. године и заменик председника општине Богатић.

VRH