Život u Bogatiću

Etno park u Sovljaku

Etno park
Etno park

Sovljak se nalazi na putu Bogatiæ – Crna Bara, pet kilometara od opštinskog centra Bogatiæa i isto toliko udaljen od reke Drine. U Etno-parku od prošlosti je otrgnut deliæ stare Maève – autetnièno dvorište sa okuænicom, staro više od stotinu godina. Dvorištem dominira kuæa, gradjena u drugoj fazi gradnje u Maèvi tipa „oseæanski“, tipièna za tadašnje vreme – sa dva ulaza, tj. ulazom i izlazom i sunèanim satom koji oznaèava taèno vreme. Uz kuæu je stara lipa èije je stablo preènika 1,80 metara i koja raskošnom krošnjom pruža hladovinu u preèniku 30 metara.

U dvorištu je vajat u kojem su u prošlosti zajednièki život zapoèinjali mladenci, èardak - èiji se gornji deo koristio za skladištenje kukuruza, a donji zidani deo kao ostava ili podrum. U otvorenim šupama su se držala prevozna sredstva – èeze, fijakeri, taljige i sanke. Danas su ova, nekada jedina prevozna sredstva, saèuvani kao muzejski eksponati. Na prošlo vreme i žetvene obièaje podseæa vršalica pšenice.

Saèuvani su i poljska furuna u kojoj se pekao hleb i štrudla, a u jesen sušile šljive i ambar u kojem se u prošlosti èuvala pšenica, zob i jeèam. Enterijer kuæe je autentièan za prošli vek. Tu su: krevet, sinija, razboj, dubak, kolekevka, preslica i drugi predmeti koji su se upotrebljavali u domaæinstvu. U kuæi se nalazi i stalna postavka maèvanskih slikara.

Etno-park u Sovljaku je jedinstvena turistièka destinacija u Zapadnoj Srbiji. Otvoren je za posete uèenièkih i drugih ekskurzija, a osim obilaska ovog etno-kompleksa i boravka u prijatnom ambijentu organizuju se izleti do reke Drine i razgledanje istorijskih znamenitosti na podruèju opštine Bogatiæ.

VRH