Upoznajte Bogatić

Praistorija

Obzirom da se nalazi na ušÄ‡u dve reke i da je veoma plodna Mačva je veoma rano naseljena. Prvi nalazi boravka čoveka na ovim prostorima datiraju oko 5.000 godina pre nove ere ( kultura Starčevo ). Iz tog vremena ostali su tragovi prvih melioracija u Evropi koji su raÄ‘eni samo još u Mesopotamiji i Egiptu. U ovoj kulturi se prvi put javlja zemljoradnja. Stočarstvo, lov i ribolov su i dalje značajni uslovi preživljavanja. Oružja toga doba su sekire od glačanog kamena, posuÄ‘e je od keramike a oruÄ‘e od drveta i kamena.

U periodu od 3.800 do 3.000 godine pre nove ere nalaze se tragovi kulture Vinča. Ova kultura ima kuće od pruća i blata ili zemunice. Razvijaju se intenzivno zemljoradnja i stočarstvo, a zadržavaju se lov i ribolov. OruÄ‘a i oružja su od kamena, kremena, drveta i kosti. Keramika je i dalje zastupljena u raznim oblicima primene. Zadnji period kulture Vinča eneolit u Mačvi je obrovac, koji je naziv dobio po rovovima kojima su se kuce štitile od poplava. U ovom periodu se javlja bakarno oružje i oruÄ‘je.

Poslednji period praistorije u Mačvi je bronzano i gvozdeno doba sa 16 lokaliteta iz tog doba i ogromnim brojem pronaÄ‘enih predmeta. Mačvu pred kraj ovog perioda naseljava pleme Skordiska koji su osnovali Singidunum - današnji Beograd.

VRH