Upoznajte Bogatić

Despotovina

Posle smrti turskog cara Bajazita I u bici kod Angore 1402.godine sa Mongolima, srpski knez Stefan Lazarević dobija od vizantijskog cara titulu despota Srbije a od MaÄ‘ara dobija na upravu i mačvansku banovinu zajedno sa Beogradom.

Turci zauzimaju celu Srbiju, pa i Mačvu 1439.godine. ĐuraÄ‘ Branković se sklanja u MaÄ‘arsku, odakle 1443. i 1444.godine upada u Srbiju i zauzima je sve do Sofije. Turci 1458.godine ponovo zauzimaju Mačvu i pale je zajedno sa Sirmiumom. U doba Despotovine u Mačvi je podignuto nekoliko manastira i crkava: Culjković, Radovašnica, Petkovica, Cokešina, Ivanja ( Novo Selo ) i u Klenju.

VRH