17. Mar. 2014 REZULTATI VANREDNIH PARLAMENTARNIH IZBORA: Glasalo 50,83% biraèa, koalicija oko SNS osvojila 52,82%, SPS-PUPS-JS 23,94%, URS-u samo 46 glasova, Demokrate osvojile manje od 4%, Tadiæeva koalicija 6,01%

Od 25 380 graðana sa pravom glasa, na izbore je izašlo 12.900 ili 50,83%. Nevažežih glasaèkih listiæa je bilo 349, važeæih 12 550.

Politièke stranke i koalicije koje su osvojile sledeæi broj glasova (prikazan ukupan broj glasova i procenat):

1. ALEKSANDAR VUÈIÆ — BUDUÆNOST U KOJU VERUJEMO (Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija, Srpski pokret obnove, Pokret socijalista) - 6814 glasova (52,82%)

2. IVICA DAÈIÆ — „Socijalistièka partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)” - 3.089 glasova (23,95%)

3. Demokratska stranka Srbije — Vojislav Koštunica - 303 (2,35%)

4. ÈEDOMIR JOVANOVIÆ — LDP, BDZS, SDU - 221 glas (1,71%)

5. Vajdasági Magyar Szövetség — Pásztor István — Savez vojvoðanskih Maðara — Ištvan Pastor - 6 (0,05)

6. SRPSKA RADIKALNA STRANKA — DR VOJISLAV ŠEŠELj -217 (1,60%)

7. UJEDINjENI REGIONI SRBIJE — MLAÐAN DINKIÆ- 46 (0,36%)

8. „SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU” - 493 (3,82%)

9. DVERI — BOŠKO OBRADOVIÆ - 383 (2,97%)

10. SDA Sandžaka — dr Sulejman Ugljanin -10 (0,08%)

11. BORIS TADIÆ — Nova demokratska stranka — Zeleni, LSV — Nenad Èanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma - 775 (6,01%)

12. TREÆA SRBIJA — ZA SVE VREDNE LjUDE-18 (0,14%)

13. CRNOGORSKA PARTIJA — Josip Broz-24 (0,19)

14. LISTA NACIONALNIH ZAJEDNICA — BDZ-MPSZ-DZH-MRM-MEP — Emir Elfiæ- 0

15. DOSTA JE BILO - SAŠA RADULOVIÆ-115 (0,89%)

16. "KOALICIJA GRAÐANA SVIH NARODA I NARODNOSTI (RDS - SDS)"- 3 (0,02%)

17. Grupa Graðana "PATRIOTSKI FRONT - DR BORISLAV PELEVIÆ" - 10 (0,08%)

18. Ruska stranka - Slobodan Nikoliæ-16 (0,12%)

19. PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE - RIZA HALIMI PARTIA PER VEPRIM DEMOKRATIK - RIZA HALIMI- 7 (0,05%)

Podaci su zvanièni, kako ih je nakon obrade biraèkog materijala saopštlo radno telo RIK i Republièki zavod za statistiku.

VRH