16. Mar. 2014 U 20 sati zatvorena biraèka mesta - kako su graðani opštine Bogatiæ glasali na izborima 2012. godine

Biraèka mesta u opštini Bogatiæ su zatvorena u 20 sati. Biraèki odbori æe nakon prebrojavanja glasova izborni materijal dostavi radnom telu RIK-a u opštini Bogatiæ.

Pre nego što budu poznati rezultati izbora, podseæamo se kako su graðani opštine Bogatiæ glasali na parlamentarnim izborima 2012. godine. Pojedine stranke, koalicije i organizacije i tada su uèestvovale na izborima, pa æe biti zanimljivo uporediti rezultate od pre dve godine sa današnjim rezultatima.

Na parlamentarnim izborima 6. maja 2012. godine, kada su održani i predsednièki i lokalni izbori, u opštini Bogatiæ u biraèki spisak bilo je upisano je 25585 graðana. Tada je glasalo 16.641 biraèa, odnosno 65,04 posto.

Liste za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije 2012. godine osvojile su sledeæi broj glasova:

Demokratska stranka - 2895 /17,40%/

Srpska radikalna stranka - 983 /5,91%/

Ujedinjeni regioni Srbije - 871 /5,23%/

Liberalno demokratska partija - 807 /4,85%/

Srpska napredna stranka - 4098 /24,63%/

Demokratska stranka Srbije - 838 /5,04%/

SPS - PUPS - JS - 3687 - /22,16%/

Dveri - 607 /3,65%/

Na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima pravo glasa imalo je 25.376 graðana upisanih u biraèki spisak.

Na glasaèkom listiæu je 19 izbornih lista. Kako su glasali graðani opštine Bogatiæ, odnosno kako su raspodelili svoje glasove biæe poznato veèeras kada æemo objaviti rezultate koje saopšti rado telo Republièke izborne komisije, koje je zaduženo za sprovoðenje izbora.

VRH