13. Mar. 2014 Pravo glasa u opštini Bogatiæ u nedelju ima 25.376 biraèa

Na vanrednim parlamentarnim izborima koji æe se održati u nedelju, 16. marta, u opštini Bogatiæ pravo glasa ima 25.376 punoletnih graðana. Oni æe se izjašnjati za jednu od 19 izbornih lista koje je proglasila Republièka izborna komisija, a koje æe se na glasaèkom listiæu nalaziti prema sledeæem rasporedu:

1. ALEKSANDAR VUÈIÆ — BUDUÆNOST U KOJU VERUJEMO (Srpska napredna stranka, Socijaldemokratska partija Srbije, Nova Srbija, Srpski pokret obnove, Pokret socijalista)

2. IVICA DAÈIÆ — „Socijalistièka partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)”

3. Demokratska stranka Srbije — Vojislav Koštunica

4. ÈEDOMIR JOVANOVIÆ — LDP, BDZS, SDU

5. Vajdasági Magyar Szövetség — Pásztor István — Savez vojvoðanskih Maðara — Ištvan Pastor

6. SRPSKA RADIKALNA STRANKA — DR VOJISLAV ŠEŠELj

7. UJEDINjENI REGIONI SRBIJE — MLAÐAN DINKIÆ

8. „SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU”

9. DVERI — BOŠKO OBRADOVIÆ

10. SDA Sandžaka — dr Sulejman Ugljanin

11. BORIS TADIÆ — Nova demokratska stranka — Zeleni, LSV — Nenad Èanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma

12. TREÆA SRBIJA — ZA SVE VREDNE LjUDE

13. CRNOGORSKA PARTIJA — Josip Broz

14. LISTA NACIONALNIH ZAJEDNICA — BDZ-MPSZ-DZH-MRM-MEP — Emir Elfiæ

15. DOSTA JE BILO - SAŠA RADULOVIÆ

16. "KOALICIJA GRAÐANA SVIH NARODA I NARODNOSTI (RDS - SDS)"

17. Grupa Graðana "PATRIOTSKI FRONT - DR BORISLAV PELEVIÆ"

18. Ruska stranka - Slobodan Nikoliæ

19. PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE - RIZA HALIMI PARTIA PER VEPRIM DEMOKRATIK - RIZA HALIMI

Biraèi na podruèju opštine Bogatiæ glasaæe na 31 biraèkom mestu, koja æe biti otvorena od 7 do 20 sati. Izborne radnje u opštini Bogatiæ sprovodi petoèlano radno telo koje je imenovala Republièka izborna komisija.

VRH