7. Mar. 2014 Osmomartovski poklon-koncert deèijih ansambala FA


Najmlaði èlanovi Folklornog ansambla “Ðido”, po tradiciji, pokloniæe osmomartovski koncert svim pripadnicama nežnijeg pola povodom meðunarodnog praznika - Dana žena.

Koncert pod nazivom “Dragim damama - našim mamama” održaæe se u subotu, 8. marta u Sali Doma kulture.

Poèetak je u 19 sati, ulaz je besplatan.

VRH