29. Jan. 2014 Prohodne sve lokalne saobraæajnice

Preduzeæe “Maèva put”, kojem je povereno održavanje lokalnih puteva na podruèju opštine Bogatiæ, uspešno je obavilo poslove nakon prvih snežnih padavina - ocenili su u JP “Direkcija za ureðenje graðevinskog zemljišta, puteve i izgradnju”.
U ovom preduzeæu su obezbedili 300 tona rizile i 70 tona soli što æe biti dovoljno za ovu zimsku sezonu koja je poèela kasnije nego uobièajeno

VRH