27. Jan. 2014 Škole i crkva danas slave Savindan

Srpska pravoslavna crkva danas slavi dan svog utemeljivaèa. Od polovine 19. veka Savindan se slavi kao školska slava. Sveti Sava je slavljen i kao zaštitnik zanata.

U èast prvog srpskog arhiepiskopa, prosvetitelja i tvorca zakonodavstva, škole u Srbiji obeležavaju dan duhovnosti, školsku slavu Svetog Savu.

Sveti Sava je bionajmlaði sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko. Kada se zamonašio na Svetoj gori uzeo je ime Sava. Njegovim ustolièenjem za arhiepiskopa 1219. godine utemeljena je i autokefalna Srpska pravoslavna crkva.

Sveti Sava se smatra zaèetnikom srpske srednjovekovne književnosti, pa je stoga i zaštitnik prosvetnih ustanova.

Zajedno sa ocem Stefanom, zamonašenim kao Simeon, sveti Sava je osnovao manastir Hilandar i izgradio još 14 manastira, zbog èega je ostao zabeležen kao ktitor prve srpske duhovne zajednice na Svetoj gori. Sava je preminuo 1235. godine u bugarskom gradu Trnovu.

Knez Miloš Obrenoviæ je 1823. godine naredio da se Dan Svetog Save obeležava kao školska slava u Srbiji. Sveti Sava je ustanovljen za školsku slavu 1840. godine, na predlog Atanasija Nikoliæa, rektora Liceja u Kragujevcu. Savindan se u školama slavio sve do 1945. godine, kada je ukinut, odlukom tadašnjih vlasti. Posle poluvekovne zabrane, ponovo se slavi od devedesetih godina prošlog veka.

U osnovnim i srednjim školama u opštini Bogatiæ Savindan je radni, ali nenastavni dan. Ðaci i nastavnici organizuju sveèane akademije i prisustvuju seèenju slavskog kolaèa.

U okviru obeležavanja današnjeg praznika Maèvanska srednja škola od 16 sati u Domu kulture u Bogatiæu prireðuje koncert kvarteta “Rosher”.

VRH