17. Jan. 2014 OBAVEŠTENJE OPŠTINSKE UPRAVE: Obnovite zahtev za status energetski zaštiæenog potrošaèa elektriène energije

Opštinska uprava Bogatiæ obaveštava graðane koji su stekli status energetski zaštiæenog potrošaèa elektriène energije u 2013. godini da obnove zahtev kako bi to pravo ostvarili i u ovoj godini.

Saglasno odredbama Uredbe o energetski zaštiæenom kupcu (Službeni glasnik RS 27/13), potrošaèi sa ovim statusom ostvaruju meseèno umanjenje obaveza za isporuèenu elektriènu energiju.

Bliža obaveštenja i potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava mogu se dobiti u Skupštini opštine, na šalteru broj 1. Ovde se može preuzeti i obrazac zahteva koji se na ovom šalteru nakon popunjavanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i predaje.

Objašnjenje iz Odeljenja društvenih delatnosti u vezi sa ostvarivanjem prava zaštiæenog potrošaèa:

Право на стицање статуса енергетски заштићеног купца стиче домаћинство које живи у једној стамбеној јединици, са једним мерним местом за утрошену електричну енергију уз испуњење услова да је укупан њихов месечни приход до 12.900,00 динара за домаћинство са једним чланом, до 18.786,00 динара за домаћинство са два и три члана, до 24.672,00 динара за домаћинство са четири и пет чланова и до 30.558,00 динара за домаћинство са шест и више чланова, уз испуњење услова непоседовања другог стамбеног простора.

Корисници права на новчану социјалну помоћ и дечијег додатка са територије општине Богатић, стичу статус енергетски заштићеног купца, без подношења посебног захтева.

Енергетски заштићени купац стиче право на умањење месечне обавезе за количину утрошене електричне енергије месечно на следећи начин:

- за електричну енергију: за домаћинство са једним чланом од 120 kwh месечно, са два и три члана од 160 kwh месечно, са четири и пет чланова од 200 kwh месечно, а са шест и више чланова од 250 kwh месечно,

Право на умањење месечне обавезе се стиче уколико је месечна потрошња мања од двоструке количине утрошене енергије из тачке 4. овог обавештења, а уколико је месечна потрошња од 2 до 2,5 пута већа стиче право на половину умањења месечне обавезе.

Потрошачи – енергетски заштићени купци чија је месечна потрошња мања од количине из тачке 4. овог обавештења умањење се обрачунава у висини стварног месечног рачуна.

Потрошачи чија је месечна потрошња већа од 2,5 пута од количина из тачке 4. овог обавештења, немају право на умањење месечне обавезе за испоручену електричну енергију.

Енергетски заштићени купац стиче право за умањење месечне обавезе само за одређену количину електричне енергије, а не по оба основа.

VRH