11. Jan. 2014 DRUGI PIŠU:"Novosti" o novoj mreži sudova

Veèernje novosti, novinar Aleksandra Deliæ, objavile su tekst o novoj mreži sudova, u kojem se, pored ostalog govori o tome kako je saèuvana sudska jedinica u Bogatiæ.

Kompletan tekst možete proèitati na starnici "Novosti" prateæi donji link:

novosti.rs/vesti/srbija.73.html:472617-Visem-sudu-u-Sapcu---mala-apelacija

VRH