6. Jan. 2014 Božiæni koncert Folklornog ansambla "Ðido"

Folklorni ansambl „Djido“ prirediæe tradicionalni Božiæni koncert u sredu, 8. januara u Domu kulture u Bogatiæu.
Poèetak je u 19 sati. Ulaznice koštaju 200 dinara.

VRH