29. Nov. 2013 Veèeras u 19 sati otvaranje izložbene postavke 15. Slikarske kolonije "Sovljak"

U sveèanoj sali Opštine Bogatiæ veèeras u 19 sati biæe otvorena izložba slika sa ovogodišnjeg saziva Slikarske kolonije „Sovljak“.

Osam slikara, koji su uèestvovali na 15. Slikarskoj koloniji u Sovljaku predstaviæe se sa 16 radova koje su darivali Kulturno-obrazovnom centru kao organizatoru kolonije.

Na otvaranju izložbe æe govoriti Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ, Ivan Radovanoviæ, direktor Kulturno-obrazovnog centra i likovni pedagog profesor Zdravko Milinkoviæ.

U programu uèestvuje i izvorna pevaèka grupa „Dubljanski zvuci“.

Dragomir Ninkoviæ, koordinator Slikarske kolonije „Sovljak“ istakao je da æe krajem meseca postavka ove izložbe biti izložena u galeriji Kulturnog centra u Šapcu.

VRH