29. Nov. 2013 I u subotu, 30. novembra sklapanje sporazuma o otplati duga za struju

U subotu, 30. novembra, poslednjeg dana za sklapanje sporazuma o reprogramu starih dugova za elektriènu energiju, Elektrodistribucija u Bogatiæu zakljuèivaæe ugovore sa zainteresovanim graðanima na dva punkta - u Bogatiæu i Maèvanskoj Mitrovici.

- Svi potrošaèi koji odluèe da na ovaj naèin izmire stara dugovanja u subotu se mogu obratiti radnicima na šalterima u Bogatiæu i Maèvanskoj Mitrovici od 7 do 15 èasova - potvrðeno je u poslovnici Elektrodistribucije u Bogatiæu.

VRH