20. Nov. 2013 Bogatiæ saèuvao sudsku jedinicu!

Zakonom o sedištima i podruèjima sudova i tužilaštava koji je danas usvojen u Skupštini Srbije u Bogatiæu je zadržana sudska jedinica Osnovnog suda u Šapcu.

Za usvajanje tog zakona glasala su 123 poslanika, a protiv su bila 44 poslanika.

Predlogom Zakona koji je krajem septembra Vlada uputila Skupštini bilo je planirano gašenje postojeæe sudske jedinice u Bogatiæu. Amandmanom koga je usvojio skupštinski odbor za pravosudje opstala je sudska jedinica što su potvrdili i poslanici izglasavanjem preloga Zakona u Narodnoj skupštini.

Opstankom sudske jedinice u Bogatiæu pravda je dostupnija graðanima opštine Bogatiæ.

Od kako je trajala procedura izrade novog Zakona o sedištima i podruèjima sudovima i tužilaštava struèna javnost i odbornici Skupštine opštine Bogatiæ ukazivali su na neophodnost vraæanja Osnovnog suda u Bogatiæ. Skupština opštine je izglasala i inicijativu da se u tom sluèaju iz opštinskog budžeta finansiraju troškovi funkcionisanja suda. Formiranje sudske jedinice je, u ovom trenutku, bilo najviše što se moglo postiæi i što je izdejstvovano prevashodno argumentima koje su zastupali Skupština opština i struèna javnost.


VRH