18. Nov. 2013 Promocija knjige Vlade Arsiæa


Narodna biblioteka „Janko Veselinoviæ“ organizuje u utorak, 19. novembra promociju knjige „Izgubljene u magli“, Vlade Arsiæa.

Poèetak promocije, u okviru koje æe se održati i tribina o trgovini belim robljem, zakazan je za 19 sati.

Autor knjige,Vlada Arsiæ, novinar, istraživaè, autor romana Lopatanje ðavola i dugogodišnji saradnik brojnih listova i èasopisa, roðen je u Beogradu, 1963. godine.

Novinarsku karijeru zapoèeo je 1985. godine u Voždovaèkim novinama, i do sada zabeležio na stotine reportaža o ljudima i sudbinama. Pisao je za NON, magazin Bre, Ilustrovanu Politiku i Nacionalnu reviju, ureðivao u Horizontu, reviji Sat i dnevnim novinama Press.
Živi u Beogradu.


VRH