16. Nov. 2013 Humanitarna pozorišna predstava za leèenje bolesnih srednjoškolki

Uèenièki parlament u Maèvanskoj srednjoj školi organizovao je gostovanje Pozorišne scene „Maska“ iz Šapca. Glumci predvoðeni Ivanom Tomaševiæem, osnivaèem i rukovodiocem scene „Maska“ izveli su predstavu za uèenike ove škole koji su tom prilikom sakupljali novèane priloge za pomoæ bolesnim uèenicama Dragani i Milici. Svoj doprinos ovoj humanitarnoj akciji dali su i glumci Scene „Maska“ koji su su se odrekli honorara za svoj nastup.

- Ideja da se ovim putem prikupe sredstva za leèenje naših uèenica zaslužuje pažnju jer je potekla i uspešno realizovana uz angažovanje èlanova Uèenièkog parlamenta. Rukovodstvo škole je podržalo inicijativu uèenika, a svi zajedno smo zahvalni humanim glumcim iz Šapca što su nam u tome pomogli - rekao je Milisav Joksimoviæ, direktor Maèvanske srednje škole.

VRH