6. Nov. 2013 Saopštenje Policijske uprave Šabac: Od poèetka godine zaplenjeno oko 9 tona sušenog i rezanog duvana

Pripadnici Policijske uprave u Šapcu su od poèetka godine zaplenili više od 8.871,6 kilograma sušenog i rezanog duvana, èija se ukupna vrednost procenjuje na preko 5 miliona dinara.

Prilikom postupanja i preduzimanja mera na suzbijanju kriviènih dela nedozvoljene proizvodnje i nedozvoljene trgovine, nadležnim tužilaštvima podneto je 18 kriviènih prijava, protiv 21 osobe.

Takoðe, pored zaplenjenog duvana, oduzeto je 15 seèki za duvan, tri prese i osam vaga.

Policija æe nastaviti intenzivno sa merama na suzbijanju ovih kriviènih dela.

VRH