6. Nov. 2013 Rasprava u Narodnoj skupštini o novoj mreži sudova

Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije treæi dan raspravljaju o setu pravosudnih zakona.

Pored ostalih, u raspravi je predlog zakona o sedištima i podruèjima sudova i javnih tužilaštava, kojim je predviðeno ukidanje sudske jedinice u Bogatiæu.

Struèna javnost, kao i odbornici Skupštine opštine Bogatiæ u više navrata su izražavali nezadovoljstvo mrežom sudova i ukidanjem Osnovnog suda u Bogatiæu. Zahtevajuæi vraæanje suda, Skupština opštine je izrazila i spremnost da finansira troškove suda, a odbornici su u pisanom zahtevu Ministarstvu pravde istakli prednosti i neophodnost postojanja suda u Bogatiæu.

Radna grupa Ministarstva pravde koja je radila na predlogu „nove“ mreže sudova, o kojoj se sada raspravlja, nije uvažila apele odbornika Skupštine opštine Bogatiæ, veæ se najnovijim predlogom ukida i postojeæa sudska jedinica!

Oèekuje se da æe u raspravi o pojedinostima biti uloženi amandmani na predloženi zakon. Sve do glasanja o predlogu Zakona neizvesno je da li æe Bogatiæ ostati i bez sudske jedinice ili æe ona ipak opstati, a možda bude vraæen i Osnovni sud.

VRH