29. Oct. 2013 NOVI REPROGRAM DUGOVA ZA KOMUNALNE USLUGE

Nadzorni odbor JKP „Bogatiæ“ doneo je novu odluku o reprogramiranju dugova za vodu i komunalne usluge.

- Svim dužnicima æe biti omoguæeno da stare obaveze izmire na rate do 36 meseci, u zavisnosti od visine duga. Takðe, omoguæen je otpis od 15 do 25 odsto duga ukoliko se uplata izvrši odjednom ili se poštuje redovno plaæanje dospelih rata - rekao je Slobodan Ðurkoviæ, direktor JKP „Bogatiæ“:

Ukupna potraživanja Javnog komunalnog preduzeæa za utrošenu vodu i komunalne usluge dostigla su 23.000.000 dinara, od èega domaæinstva duguju 17.000.000.

Ugovori o reprogramu dugovanja sklapaæe se do kraja godine, a od 10. novembra poèeæe iskljuèivanje sa vodovodne mreže dužnika koji u dužem vremenskom periodu nisu izmirivali svoje obaveze i nisu sklopili ugovor o otplati duga na rate.

VRH