28. Oct. 2013 SAOPŠTENJE O STRAŽIVANJU ZDRAVLJA STANOVNIŠTVA


Istraživanje zdravlja stanovništva, koje Ministarstvo zdravlja sprovodi u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanoviæ Batut” u okviru realizacije projekta “Pružanje unapreðenih usluga na lokalnom nivou - DILS” koji se finansira iz kredita Svetske banke, zapoèeto je pre dve nedelje na teritoriji cele Srbije.

Do sada je najviše domaæinstava kontaktirano u Beogradu, Branièevskom okrugu, Južnom Banatu i Šumadiji. Za sada vremenski uslovi ne otežavaju rad na terenu, a anketarski timovi na osnovu instrukcija prvo obilaze najudaljenija (najnepristupaènija) mmeta. Odziv je za sada prema oèekivanjima dobar, bolji u seoskim sredinama.

Na terenu je 77 troèlanih ekipa, odnosno 231 anketar, koji do kraja novembra treba da posete ukupno 6500 domaæinstava u 139 opština, u gradovima i seoskim sredinama. Ispitanici se biraju metodom sluèajnog uzorka, a istraživanjem æe biti obuhvaæeno oko 19 000 graðana.

Posle istraživanja zdravlja stanovništva Srbije, raðenih 2000. i 2006. godine, ovo, treæe por edu treba da pokaže do kakvih je promena došlo u ponašanju i navikama, kakve su potrebe stanovnika u odnosu na zdravlje i korišæenje zdravstvene zaštite i omoguæiti efikasno planiranje daljih aktivnosti i mera Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije traje do 30. novembra 2013. godine.

VRH