21. Oct. 2013 KONKURS ZA LOGO KULTURNO-OBRAZOVNOG CENTRA BOGATIÆ

Na osnovu odluke upravnog odbora donete na sednici 25.09.2013.godine, Kulturno-obrazovni centar Bogatiæ raspisuje

KONKURS

za kreativno-idejno rešenje logoa Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ

Konkurs traje od 21.10.2013.god. do 01.12.2013.god.

Cilj konkursa je da se dobije kvalitetno, originalno i jednostavno rešenje logoa Kulturno-obrazovnog centra koji æe prezentovati ozbiljnost ustanove.

Delatnost i aktivnosti Kulturno-obrazovnog centra mogu se pogledati na sajtu opštine www.bogatic.rs ili na fejsbuk stranici Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ.

Savremeno rešenje logoa treba da simbolizuje Kulturno-obrazovni centar i opštinu Bogatiæ, kao i njene kulturne potencijale.

Uslovi konkursa:

Na konkurs se mogu prijaviti:

- studenti likovnih umetnosti,

- studenti akademije umetnosti – odsek grafika i dizajn,

- profesori i nastavnici likovne nastave,

- likovni stvaraoci.

Predloge slati na mail kulturabogatic@gmail.com ili na adresu Mike Vitomiroviæa 6, 15.350 Bogatiæ, sa naznakom „za kreativno idejno rešenje“. Jedna osoba može poslati jedan predlog. U mail-u navesti: ime i prezime, datum roðenja i adresu stanovanja. Predlog logoa dostaviti u JPG i 3D formatu.

Naèin izbora:

Upravni odbor Kulturno-obrazovnog centra imenuje komisiju od 3 èlana. Po završetku konkursa komisija æe razmatrati sve predloge i odluka æe biti doneta u roku od 10 dana, koja æe biti objavljena dana 12.11.2013.god. na sajtu opštine Bogatiæ i fejsbuk stranici Kulturno-obrazovnog centra.

Izabrani logo æe biti nagraðen u novèanom iznosu od 10.000 RSD.

Kulturno-obrazovni centar zadržava autorska prava, pravo korišæenja logoa i promovisanje iskljuèivo u svoje svrhe.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: +381157786148 i +381628097202.

VRH