14. Oct. 2013 Održana 23. sednica Opštinskog veæa

Opštinsko veæe je, na danas održanoj sednici, utvrdilo predlog zakljuèka o davanju saglasnosti na Izveštaj o izvršenju budžeta od poèetka godine do 30. septembra i predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o budžetu za 2013. godinu.

Usvojeni su predlozi za osnivanje Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i Kancelarije za mlade, kao i Odluka o pristupanju osnivanja Regionalne razvojne agencije Podrinja, Podgorine i Raðevine.

Èlanovi Veæa su usvojili Rešenje o postavljenju Branka Daniloviæa za naèelnika Opštinske uprave.

Na kraju, usvojena je i Odluka o ustupanju na korišæenje sportskim klubovima fiskulturne sale OŠ „Mika Mitroviæ“ u Bogatiæu.

VRH