11. Oct. 2013 Prvi put obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja

Saradnjom Karitasa, Opštine Bogatiæ, Doma zdravlja, Maèvanske srednje škole, kao i Nacionalne službe za zapošljavanje, prvi put je obeležen Svetski dan mentalnog zdravlja.

Na štandu u centru Bogatiæa èlanovi djaèkog parlamenta Maèvanske srednje škole delili su propagandni materijal.

U okviru projekta afirmacije socijalnog preduzetništa koji sprovodi Karitas iz Šapca otvoren je servis za hemijsko èišæenje i pranje veša. Prema reèima Miroljuba Nikoliæa, predsednika Karitasa, ovim projektom koji je veæ realizovan u Šapcu, omoguæeno je zapošljavanje pripadnika društveno ugroženih grupa. U servisu u Bogatiæu zaposlena su dva radnika.

U sveèanoj sali Skupštine opštine organizovana je javna tribina, koju je otvorila psihijatar dr Milena Martinoviæ, a profesor dr Paolo Sera, svetski priznati struènjak iz oblasti mentalnog zdrvlja, održao je predavanje o sistemu zaštite mentalnog zdravlja na lokalnom nivou.

VRH