9. Oct. 2013 U èetvrtak se obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja

Nizom aktivnosti sutra æe se u Bogatiæu obeležiti Svetski dan mentalnog zdravlja, zahvaljujuæi saradnji Karitasa iz Šapca sa više institucija i organizacija u opštini Bogatiæ.

U okviru propagandne kampanje mentalnog zdravlja, u centru Bogatiæa od 10 sati deliæe se propagandni materijal.

Za 12 sati je planirano sveèano otvaranje servisa za hemijsko èišæenje i pranje veša. Karitasa u Ulici dr Mladena Miloševiæa, u okviru projekta promovisanja socijalnog preduzetništva.

U 13 sati u sali Skupštine opštine organizovaæe se javna tribina, na kojoj æe govoriti prof dr Paolo Sera, psihijatar svetskog renomea. Predavanje o modernim sistemima zaštite mentalnog zdravlja u Evropi i njihovoj implementaciji u našoj zemlji æe biti otvoreno, što znaèi da æe uèesnici biti u prilici da postavljaju pitanja u svetu priznatom struènjaku za mentalno zdravlje

VRH