19. Sep. 2013 FA "Ðido" u nedelju 22. septembra upisuje nove èlanove

Folklorni ansambl “Djido“ i ove jeseni æe upisivati nove èlanove. Svi koji su zainteresovani mogu se u nedelju, 22. septembra u 14 sati pojaviti u Domu omladine u Bogatiæu.

U FA „Djido“ rade deèiji, pripremni, prvi izvodjaèi i ansambl veterana, pevaèka grupa i narodni orkestar.

Svi koji sebe pronalaze u bilo kojoj od ovih sekcija ansambla su dobrodošli.

- Neophodno je samo da se pojave u nedelju - poruèuju iz Kulturno-obrazovnog centra Bogatiæ.

VRH