12. Sep. 2013 Preuzimanje i podnošenje zahteva za ID kartice NIS-a

NIS je zapoèeo proces izdavanja identifikacionih kartica poljoprivrednim proizvodjaèima. Zahtevi se mogu preuzeti na bezinskoj pumpi NIS, koji je ovlašæeni distributer regresiranog goriva za registrovana poljoprivredna gazdinstva.

U Direkciji za poljoprivredu i selo poljoprivrednicima æe pomagati da popune zahtev, a pre toga je neophodno da se pribavi i ostala dokumentacija: potvrda o aktivnom statusu gazdinstva (dobija se uTrezoru), fotokopija liène karte i potvrda o izvršenoj evidenciji za PDV (ukoliko je gazdinstvo u sistemu PDV ova potvrda se dobija u Poreskoj upravi).

Na podruèju Opštine Bogatiæ je registrovano oko 5.000 poljoprivrednih gazdinstava kojima je omoguæeno da nabavljaju regresirano gorivo za poljoprivredne radove.

VRH