11. Sep. 2013 Subvencije za osiguranje, tovne svinje i junad


Do 31. oktobra je moguæe podneti zahtev za ostvarivanje subvencije za osiguranje useva u 2013. godini.

U Direkciji za poljoprivredu i selo se mogu preuzeti i popuniti obrasci zaheva. Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše 40 odsto uplaæenog osiguranja, a Direkcija za poljoprivredu i selo opštine Bogatiæ još 15 odsto.

Iz Direkcije za poljoprivredu podseæaju vlasnike registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da zahteve za subvencije za tov svinja treba da podnesu najkasnije do kraja decembra, a krajnji rok za predaju zahteva za subvencionisanje tova junadi je 31. januar 2014. godine.

VRH