11. Sep. 2013 Pripreme za 5. Izložbu krava i ovaca


Direkcija za poljoprivredu i selo je poèela pripreme za organizaciju 5. Izložbe krava simentalske rase i ovaca, koja æe se održati 5. oktobra na stoènoj pijaci u Bogatiæu.

Danas je poèeo obilazak poljoprivrednih gazdinstava, prema evidenciji matiène službe „Vetbola“ i „Mlekare Šabac“, sa ciljem da se izaberu grla koja æe uèestvovati na izložbi.

Prošle godine stoèari iz svih sela izložili su ukupno 98 grla. Kao i lane, i ove godine poljoprivrednicima æe biti isplaæeno 6.000 dinara po grlu za uèešæe na izložbi, a vlasnici deset najboljih grla u kategorijama krave, prvotelke, steone junice i apsolutni šampion izložbe uz diplome i pehare dobiæe i novèane nagrade.

Komisija obilazi i vlasnike ovaca, koje æe takodje biti izložene, a vlasnici najboljih grla posebno nagradjeni. Direkcija za poljoprivedu æe vlasnicima ovaca isplatiti 800 dinara po grlu za troškove uèešæa na izložbi. Na prošlogodišnjoj izložbi vidjeno je pet kolekcija ovaca.

Sredstva za isplatu troškova uèešæa i nagada obezbedjena su budžetom Direkcije za poljoprivredu i selo, a organizaciji tradicione izložbe prikljuèio se i veliki broj sponzora koji su obezbedili nagrade u proizvodima iz svog proizvodnog asortimana.

Nagrade su obezbedjene i za posetioce izložbe.

Za uèesnike i posetioce biæe izveden i kulturno-umetnièki program


VRH