6. Sep. 2013 U Predškolskoj ustanovi 240 dece u pripremnom predškolskom programu

U Predškolskoj ustanovi „Slava Koviæ“ poèela je realizacija pripremnog predškolskog programa za novu generaciju mališana koji æe naredne godine krenuti u prvi razred.

- Pripremni predškolski program se realizuje u svim mesnim zajednicama na podruèju opštine Bogatiæ i u okviru Predškolske ustanove. Pohadja ga ukupno 240 dece, a relizuje 16 vaspitaèa - rekla je Verica Djenadiæ, direktorka PU „Slava Koviæ“.

U poludnevnom i celodnevnom boravku u ovoj predškolskoj ustanovi je ukupno 222 mališana. Od ovog broja 179 je u vrtiæu u Bogatiæu, dve grupe poludnevnog boraka sa 35 dece rade u Badovincima i po jedna u Banovom Polju i Bogatiæu.

Angažovanjem radnika Predškolske ustanove, sopstvenim i sredstvima lokalne samouprave, obavljeno je renoviranje i uredjenje prostora u Banovom Polju. Zahvaljujuæi tome, od ove jeseni mališani u ovom selu imaju znatno bolje uslove za poludnevni boravak i pripremni predškolski program.

VRH