30. Oct. 2017 Radovi na kanalima u Maèvi


Video prilog Radovi na kanalima u Maèvi
Video prilog
Video prilog

Radovi na kanalskoj mreži i zaštiti od poplava obavljaju se ove jeseni u opštini Bogatiæ. Po projektu za koji su sredstva za tekuæu godinu, u visini od 15 miliona dinara, obezbeðena od strane Ministarstva poljoprivrede, ove nedelje, izmeðu Bogatiæa i Klenja, trebalo bi da poène dalje kopanje Srednjemaèvanskog kanala. U toku su poslovi na èišæenju Zelene Bare u Glušcima, kanala koji je, takoðe, od velike važnosti, jer prima vodu iz Ravnja, Radenkoviæa, Baira i Bogatiæa i vuèe je na Ravanicu, odnosno u reku Savu. Sredstva za radove na oba kanala, u visini od 36 miliona dinara, obezbeðena su od strane Ministarstva poljoprivrede.

Na proleæe æe zapoèeti i radovi na izgradnji nasipa u maèvanskim selima na obali reke Drine. Planirano je da poslovi po ovom projektu, za koje je sredstva u iznosu od 5 miliona evra obezbedila Evropska unija, budu završeni do 2019. godine.

VRH