6. Oct. 2016 Deèija nedelja obeležena u Predškolskoj ustanovi Slava Koviæ


Video prilog Deèija nedelja obeležena u Predškolskoj ustanovi Slava Koviæ

Deèija nedelja uvedena je na našim prostorima 1987. godine, Zakonom o društvenoj brizi o deci, a na predlog organizacije Prijatelji dece Srbije. Nacionalna manifestacija obeležava se ove nedelje pod motom „NEÆU DA BRIGAM, HOÆU DA SE IGRAM!“

Deèija nedelja je i ove godine dodatna prilika da se stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na odmor i kvalitetno slobodno vreme, na igru i relaksaciju koja odgovara uzrastu deteta, kao i slobodno uèešæe u kulturnom životu i umetnosti. Predškolsla ustanova „Slava Koviæ“ Bogatiæ i ove godine priredila je brojne sadržaje u kojima su uæestvovala deca svih uzrasta, a organizovan je i maskenbal u svim pripremnim grupama u mesnim zajednicama.

Mališani iz Bogatiæa u svojim šarenim kostimima prodefilovali su danas do platoa ispred zgrade Opštine. Predškolci su plenili pažnju mnogobrojnih graðana i u društvu vaspitaèa i roditelja obeležili svoju nedelju.

VRH