6. Oct. 2016 Promocija zbirke pesama Milene Æiroviæ održana u Sveèanoj sali Opštine Bogatiæ


Video prilog Promocija zbirke pesama Milene Æiroviæ održana u Sveèanoj sali Opštine Bogatiæ

U Sveèanoj sali Opštine Bogatiæ sinoæ je održana promocija knjige „Tajna oseæanja“, autorke Milene Æiroviæ. O tajnim oseæanjima pored autorke govorile su i Maja Tomiæ, pesnikinja i Milana Davidoviæ, predsednik udruženja pisaca „Janko Veselinoviæ“ Bogatiæ. Ljubitelji poezije uživali su u stihovima pesama koje je autorka govorila uz muzièku pratnju Vlade Mašiæa na gitari i Milana Peroviæa na violini. Promociju je svojim nastupom upotpunio i Hor Maèvanski.

VRH