29. Nov. 2014 Usvojene Odluke o visini stope poreza na imovinu, visini stope amortizacije i o komunalnim taksama

Skupština opštine Bogatiæ je juèe usvojila još tri odluke iz seta poreskih propisa koji æe se primenjivati u narednoj godini. Usvojene su

- Odluka o visini stope poreza na imovinu

- Odluka o visini stope amortizacije za utvrðivanje poreza na imovinu

- Odluka o komunalnim taksama


Navedene odluke se nalaze se na podsajtu Odseka Lokalne poreske administracije (LPA) u rubrici ZAKONI I PROPISI

VRH