27. Nov. 2014 Turistièka organizacija na Sajmu etno hrane i piæa u Beogradu

Sa prošlogodišnjeg Sajma etno hrane i piæa
Sa prošlogodišnjeg Sajma etno hrane i piæa

Turistièka organizacija Opštine Bogatiæ i ove godine uèestvuje na Sajmu etno hrane i piæa koji se od juèe do 29. novembra deveti put održava u Beogradu.

Na štandu Turistièke organizacije predstavlja se znatno više izlagaèa nego prošle godine: Maèvanska srednja škola (smer kuvari), poljoprivredna gazdinstva Momèila Budimiroviæa, Milenka Jovšiæa, Momèila Lackoviæa, Tanje Perièiæ, Zorana Gaèiæa i Jelene Stanisavljeviæ, kao i Etno udruženje „Vajat“ Maje Petroviæ.

Sajam etno hrane i piæa je najveæa smotra proizvodjaèa tradicionalnih proizvoda namenjenih tržištu u Srbiji i regionu jugoistoène Evrope.

Prošle godine su izlagaèi iz opštine Bogatiæ potigli veliki uspeh osvojivši tri nagrade. Specijalno priznanje dobili su Maèvanska srednja škola u kategoriji hleba, peciva, testetine i kolaèa i Momèilo Budimiroviæ u robnoj grupi mleko i proizvodi od mleka za kozji sir sa plemenitim plesnima i èubrom u hrastovoj kori.

Kozji sir je, osim specijalnog priznanja, osvojio i vrhunsko godišnje priznanje „Robna marka iz Srbije“.

VRH