25. Nov. 2014 Za petak zakazana sednica Skupštine opštine

Za petak, 28. novembar zakazana je 27. sednica Skupštine opštine Bogatiæ, za koju je predloženo osam taèaka dnevnog reda.

Pred odbornicima su, pored ostalih, predlozi odluka o izvoðenju hitnih radova na sanaciji i izgradnji desnog nasipa na Drini od Banovog Broda do Badovinaca, o visini stope poreza na imovinu u 2015. godini, stopi amortizacije za utvrðivanje poreza na imovinu, o komunalnim taksama, kao i odluka o davanju saglasnosti na statut JKP „Pakring servis“.

VRH