24. Nov. 2014 Priprema se hitna izmena Zakona o bezbednosti saobraæaja

Ministarstvo graðevinarstva, saobraæaja i infrastrukture formiralo je danas Radnu grupu za hitnu izmenu Zakona o bezbednosti saobraæaja, koja æe u narednih sedam dana izraditi svoj predlog pre svega u cilju spreèavanja stradanja mladih.

Na èelu Radne grupe, koja æe sutra održati prvi sastanak, je potpredsednica vlade i resorna ministarka Zorana Mihajloviæ, a predlozi za izmenu zakona biæe usvojeni u Skupštini po hitnoj proceduri, izjavio je Tanjugu pomoænik ministra saobraæaja Saša Stojanoviæ.

Ministarstvo je formiralo Radnu grupu posle saobraæajne nesreæe kod Ade Huje u Beogradu u kojoj je poginulo troje mladih, u noæi izmeðu petka i subota, kada je BMW sleteo u Dunav.

Stojanoviæ kaže da æe u Radnoj grupi biti zastupljeni predstavnici svih relevantnih institucija i struke.

- Iako u postojeæem Zakonu postoji zabrana upravljanja vozilom za vozaèe sa probnim vozaèkim dozvolama u periodu od 23 do pet ujutru, predlog æe biti da se ta zabrana proširi za sve osobe starosti do 21 godine, kao i da se za njih ogranièi snaga motora vozila kojim upravljaju, da se uveæaju kazne za vozaèe ako u vozilu ima maloletnih lica ili su bez odgovarajuæih sredstava obezbeðenja, kao i da bude nulta tolerancija na alkohol za vozaèe do 21 godinu - naglasio je pomoænik ministra.

Stojanoviæ je naveo da se nažalost kada se dese tragièni dogaðaji anuliraju ogromni napori velikog broja ljudi za uspostavljanje sistema za bezbednost saobraæaja.

- Srbija je poèela da uspostavlja taj sistem, koji æe se videti i kroz nacionalnu Strategiju za bezbednost saobraæaja koja æe biti usvojena najkasnije do polovine decembra - rekao je Stojanoviæ.

On je istakao da je potrebna šira duštvena akcija po pitanju bezbednosti saobraæaja, jer je tu najveæi problem noæni život, s obzirom na to da su zaživele pogrešne vrednosti kod mladih.

- U mnogim zemljama sveta postoje ograniènja za ulazak mladih do 21 godine u klubove i to nije bez razloga. Beograd se reklamira kao jedan od ‘najluðih’ gradova za provod u Evropi, dok u isto vreme u Zagrebu, Ljubljani, Beèu, Cirihu... posle 22 sata skoro da nema nikog na ulicama - napomenuo je Stojanoviæ.

On je dodao da mladi u Beogradu izlaze tek u 23 sata kada na ulicama ima puno alkohola i droge.

Zato je, kaže, potrebna najšira akcija po pitanju edikacije i da tu veoma važnu ulogu ima porodica, predškolske i školske ustanove.

Komentarišuæi saobraæajnu nezgodu kod Ade Huje, pomocnik ministra je kazao da je neshvatljivo da je bez vozaèke dozvole vozio devetnaestogodišnji mladiæ, a da preostalih pet putnika u vozilu nije iskazalo negativan stav, što samo pokazuje koliko mladi nisu svesni da uèešæe u saobraæaju može da bude opasno.

Izmene zakona
Ministarka Mihajloviæ je ranije izjavila da æe njen predlog èlanovima Radne grupe biti da se osobama do 21 godine starosti zabrani:

1. upravljanje motornim vozilom snage veæe od 1.400 kubika,
2. upravljanje motornim vozilom u periodu izmeðu 23 i 06 sati,
3. nulta tolerancija na alkohol
4. udvostruèavanje kazni ukoliko se u kolima nalaze i maloletna deca

Izvor:Tanjug

VRH