19. Nov. 2014 Štab za vanredne situacije o rizicima od novih poplava - nasipi ošteæeni i neæe izdržati novi poplavi talas, neophodna hitna sanacija

Bez sanacije nasipa, poplave  - neizbežne
Bez sanacije nasipa, poplave - neizbežne

Zbog rizika od novih ošteæenja i izlivanja Drine i Save neophodno je da se sanira nasip od Banovog Broda do Badovinaca dužine 21 km i izgradi novi nasip od Badovinaca do Loznice dužine 39 km - konstatovano je na sednici Štaba za vanredne situacije Opštine Bogatiæ.

Procena èlanova Štaba je da su nasipi duž Save i Drine ošteæeni i da ne bi izdržali novi poplavni talas, zbog èega su ukazali da nasip od Banovog Broda do Badovinaca treba hitno sanirati, a na pojedinim mestima i nadvisiti. Na toku Drine od Badovinaca do Loznice treba da se izgradi novi nasip.

Štab za vanredne situacije je konstatovao da Opština Bogatiæ, u okviru svojih nadležnosti i moguænosti, preduzima mere zaštite kako bi se smanjio rizik od šteta u sluèaju novih poplava. Meðutim, radovi koji bi trebalo da se obave sa ciljem potpune zaštitu od izlivanja reka i poplava prevazilaze nadležnost i moguænosti lokalne samouprave, zbog èega se Nenad Beserovac, predsednik Opštine Bogatiæ obratio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i zaštite životne sredine, Republièkoj direkciji za vode i Javnom vodoprivrednom preduzeæu “Srbijavode”.

- Molimo Vas da nas hitno izvestite o svim aktivnostima koje preduzimate, kako bismo zajedno, uspešno i blagovremeno podigli stepen zaštite od poplava na podruèju Maève - apelovao je Beserovac u pismu.

Poplave u aprilu i maju ove godine “odnele” su 229.060.609,00 dinara, koliko je procenjena šteta na poljoprivrednom zemljištu, lokalnim putevima, deponijama, individualnim objektima i javnim površinama.

VRH