18. Nov. 2014 Saopštenje Štaba za vanredne situacije o rezultatima ispitivanja kvaliteta vode za piæe u Crnoj Bari, Salašu Crnobarskom i Badovincima

Crna Bara: zbog arsena nije za piæe voda sa arterske èesme
Crna Bara: zbog arsena nije za piæe voda sa arterske èesme

Štab za vanredne situacije Opštine Bogatiæ danas je izdao saopštenje za javnost nakon obavljenog ispitivanja kvaliteta, hemijsko-biološkog sastava i prisustva teških metala u pijaæoj vodi u Crnoj Bari, Salašu Crnobarskom i Badovincima.

Analize je obavio Zavod za javno zdravlje u Šapcu po zahtevu Opštine Bogatiæ nakon ekološkog akcidenta u Kostajniku i zagaðenja reke Drine.

Saopštenje prenosimo u celosti:

U opštini Bogatiæ, odnosno u MZ Crna Bara, Salaš Crnobarski i Badovinci 13.11.2014. godine, na 13 lokacija izvršeno je ispitivanje kvaliteta vode za piæe, hemijsko-biološkog sastava kao i na moguæe prisustvo teških metala. Ova analiza je izvršena zbog akcidenta u Kostajniku, opština Krupanj, kao i zbog izuzetno visokog nivoa podzemnih voda na teritoriji opštine Bogatiæ.

Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Šabac, obaveštavamo graðane da na kontrolisanoj teritoriji, u navedenim mesnim zajednicama, nema prisustva teških metala, ali da se u MZ Crna Bara zatvara arterska èesma zbog prisustva arsena preko dozvoljene granice, koji je geološkog porekla i može se naæi u vodi sa velikih dubina. Navedena neispravnost nema veze sa zagaðenjem toka reke Drine.

Na nekoliko lokacija poveæana je koncentracija nitrata, što je posledica masovne upotrebe veštaèkih ðubriva, kao i pojava bakterija fekalnog porekla, što je posledica blizine septièkih jama. Vršenjem neprekidne dezinfekcije vodu bi bilo moguæe dovesti do propisanog kvaliteta.

JKP „Bogatiæ“ vrši analizu vode na svakih petnaest dana i to u zadnja tri meseca, pored hemijske i biološke, radi i analizu na teške metale. Sve dosadašnje analize pokazuju da je voda ispravana za piæe.

Foto: Zbog poveæanog prisustva arsena voda sa arterske èesme uCrnoj Bari nije za piæe

Snimio:Slaviša Panteliæ

VRH