17. Nov. 2014 Od jutros u štrajku samo prosvetni radnici u Crnoj Bari i Maèvanskoj srednjoj školi - èasovi skraæeni na 30 minuta

U pet osnovnih škola na podruèju opštine Bogatiæ (Badovinci, Klenje, Dublje, Glušci, Bogatiæ) prosvetni radnici od jutros ne štrajkuju.

U prepodnevnoj smeni u Osnovnoj školi „Janko Veselinoviæ“ u Crnoj Bari èasovi su skraæeni na 30 minuta. U ovoj školi ne štrajkuje jedna uèiteljica u izdvojenom odeljenju u Sovljaku.

Božidar Cmiljanoviæ, direktor Osnovne škole „Mika Mitroviæ“ u Bogatiæu istakao je da su u prepodnevnoj smeni niži razredi i da niko od uèitelja nije stupio u štrajk. Za sada se ne zna da li æe štrajkovati nastavnici u popodnevnoj smeni.

U Maèvanskoj srednjoj školi zaposleni su u štrajku, te su èasovi od jutros skraæeni na 30 minuta i nastava se odvija po novom rasporedu.

VRH