17. Nov. 2014 Javna rasprava u okviru projekta "Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci"


U okviru projekta „Unapreðenje upravljanja otpadom u opštinama Bogatiæ i Vladimirci“ U UTORAK, 18. NOVEMBRA organizuje se javna rasprava.

Na skupu æe, kao predavaèi, uèestvovati Ivan Plevnik, direktor regionalnog centra za upravljanje otpadom „Kocerod“, Erik Mravljak, direktor JKP Radlje ob Dravi, Aleksandar Firaunoviæ, inženjer zaštite životne sredine i dr Ana Miæiæ, lekar službe hitnog prijema i transporta.

U radu skupa mogu da uèestvuju svi koji su zainteesovani, a nakon izlaganja imaæe priliku da uèestvuju u debati sa predavaèima.

Skup poèinje u 13 sati u velikoj sali Skupštine opštine Bogatiæ.

VRH