14. Nov. 2014 Izložba portreta patrijarha Pavla oslikanih na kamenu

Bratislav Bata Anðelkoviæ
Bratislav Bata Anðelkoviæ

Kulturno-obrazovni centar Bogatiæ organizator je izložbe slika „Portreti patrijarha Pavla“, autora Bratislava Bate Anðelkoviæa.

Umetnik æe se predstaviti sa 20 portreta oslikanih na kamenu.

Izložba æe biti otvorena u ponedeljak, 17. novembra u 19 sati, u sveèanoj sali Opštine Bogatiæ.

VRH